Our Team

Alexandros Sklavounos

Alexandros Sklavounos

CEO

Ian Swyer

Ian Swyer

CTO

Our Advisors

Aaron Wheeler

Aaron Wheeler

Microfluidics

Jeannie Callum

Jeannie Callum

Transfusion

Thomas Ewart

Thomas Ewart

Business